Bloch Ceramics I 
Jaakko Blokh
28.5. – 31.8.2021
Sahanlahti Resort
Ravintola Koskivahti
Lietvedentie 830,
52200 Puumala

 

FIN

Tervetuloa verkossa pidettävään Bloch Ceramics I -kesänäyttelyyn.

Näyttely tarkastelee keramiikkaa materiaalina. Teosten muotojen ja pintojen kautta näyttäytyy saven sekä lasitteen fyysisyys. Muotojen perinteisyys viittaa jatkuvaan ajankuluun sekä luonnon vakinaisuuteen. Haluan alkukantaisuuden näkyä taiteessani selkeästi. Jokainen taideteos on myös fysiikan ja kemian näytekappale, jonka avulla näemme korkean lämpötilan ja raaka-aineiden hallitun yhteensulauman.

Saimaan pohjahiekka ja luonnonsavi koristelevat monen esineen pintaa. Myös sekapuutuhka omasta kiukaanpesästä on yksi lempiraaka-aineistani käyttää.

Suurin osa esineistä on käsin dreijattuja, osa on käsin rakennettuja. Olen käyttänyt esineiden valmistuksessa erilaisia savilaatuja. Kaikki laadut ovat korkeanpolton kivitavarasavea, ja olen polttanut esineet noin 1240 °C:ssa sähköisessä uunissa.

“Suosittelen katsomaan jokaista esinettä taidemaalauksena, joka kertoo oman tarinansa miljoonien vuosien takaa. Voit koskettaa pintaa ja tuntea maan lämmön, meteoriittisateen hengityksen sekä tulivuorenpurkauksen,” – keramiikkataiteilija Olga Blokh kertoo.

Verkkonäyttelyn esineisiin pääset tutustumaan tarkemmin Bloch Ceramics I -kesänäyttelyssä Sahanlahdessa Puumalassa.

Taidekeramiikan varaukset ja myynti: olgabloch.ceramics@gmail.com

Näyttelyssä on mukana Jaakko Blokhin taidelasiesineitä. Työt sisältävät mm. vanhoja italialaisia lasinkäsittelytekniikoita, kuten esim. filigraani, incalmo sekä nauhatekniikka. Jaakon töitä on esillä Suomen lasimuseossa, lukuisissa yritysten sekä yksityisten asiakkaiden kansainvälisissä ja kotimaisissa kokoelmissa.

 

ENG

Welcome to Bloch Ceramics I online exhibition!

Ceramics is being contemplated at the exhibition as a material. Through shapes and surfaces of art pieces you can consider the physicality of clay and glazes. Traditional forms refer to constant passage of time and steadiness of nature. I want primitiveness to be clearly visible in my art. Each piece is also physics and chemistry specimen, which shows us controlled fusion of high temperatures and raw materials.

My studio, called Bloch Ceramics, is situated in the heart of Saimaa Unesco Global Geopark in Puumala. That’s why surface of most pieces is decorated with sand from the bottom of the lake Saimaa and wild clay. I also like to use in my work wood ashes from our sauna stove.

Most pieces are wheel thrown by hand and some pieces are hand built. I have used different high fire stoneware bodies and fired my pieces up to 1240 C degrees oxidation.

”I would like to advise you to view each artwork as a painting, that tells you its own story from millions of years ago. You could touch the surface and feel the warmth of earth, the breath of meteor shower and volcanic eruption”, – tells ceramic artist Olga Blokh.

Online exhibition’s ceramic pieces and many others can be viewed closely at the exhibition in Sahanlahti.

Reservations and sales of art ceramics: olgabloch.ceramics@gmail.com

There are also exhibited art glass pieces mouth blown by Jaakko Blokh. Techniques used are, for example, old italian glass blowing techniques: filigree, incalmo ja different ribbon art glass pieces. Jaakko’s works can be found in Finnish Glass Museum, domestic and international private and corporate art collections.

RUS

Добро пожаловать на онлайн-выставку керамики Bloch Ceramics I!

Керамика на выставке представлена как материал. Сквозь форму и поверхность предметов можно рассмотреть характер глины и глазурей. Традиционность форм указывает на бесконечное течение времени и постоянство природы. Я бы хотела, чтобы в моем искусстве четко прослеживались архаические черты. Каждое произведение – это еще и физический и химический эксперимент, который показывает результат плавления природных ингредиентов при высокой температуре.

Ил со дна озера Сайма и природная глина украшают поверхность многих выставочных предметов. Также зола из печи сауны является сырьем, которое я люблю использовать для создания глазури. Большая часть предметов создана на гончарном круге, часть предметов вылеплена вручную. Керамические объекты выполнены из разных видов высокотемпературной глины и обожжены при температуре 1240 С в электрической печи.

”Мне бы хотелось, чтобы каждый созданный мной предмет был увиден как предмет живописи, который рассказывает свою собственную историю многомиллионной давности. Вы можете дотронуться до поверхности предмета и почувствовать тепло земли, дыхание метеоритного дождя и извержение вулкана”, – говорит Ольга Блох, художница по керамике.

С керамикой, представленной на онлайн-выставке, а также с другими объектами искусства можно ознакомиться ближе на выставке в Саханлахти.

Бронирование и продажа керамики: olgabloch.ceramics@gmail.com

На выставке также представлены предметы искусства стекла стеклодува Яакко Блоха. Предметы выполнены с использованием традиционных итальянских техник, таких как филигрань, инкалмо и стеклянной ленты. Работы Яакко Блоха хранятся в Музее Стекла Финляндии, а также во многих международных корпоративных и частных коллекциях.